Trénování jezdců a koní s Radkou Polcerovou

Nabízím možnost individuálního nebo společného tréninku Working Equitation, horsemanshipu, výcvik mladých koní, sladění jezdce a koně v domovské stáji Abacor Svárov u Unhoště.

Radka Polcerová

Aktivní jezdkyně, akreditovaná cvičitelka jezdectví ČJF, držitelka licence ČJF, WRC a WEČR