Foto z tréninků koní a jezdců, z akcí a seminářů minulých let najdete na:

Radka Polcerová

Akreditovaná cvičitelka jezdectví ČJF
držitelka licence ČJF, WRC a WEČR