Základní dovednosti s koněm ze země, sladění koně a jezdce,
nalezení a odstranění nežádoucích návyků
VYUŽITÍ 6 ZÁKLADNÍCH CVIKŮ ZE ZEMĚ V PRAXI

Záznam přednášky Radky Polcerové ze semináře, poslech je zpestřen fotografiemi ze semináře, pořádaného v Královickém dvoře u Slaného.

Radka Polcerová

Akreditovaná cvičitelka jezdectví ČJF
držitelka licence ČJF, WRC a WEČR