Základní dovednosti s koněm ze země, sladění koně a jezdce,
nalezení a odstranění nežádoucích návyků 6 PRINCIPŮ, 6 ZÁKLADNÍCH CVIKŮ

Záznam přednášky Radky Polcerové ze semináře, poslech je zpestřen fotografiemi ze seminářů:-)

Radka Polcerová

Akreditovaná cvičitelka jezdectví ČJF
držitelka licence ČJF, WRC a WEČR